„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie” – zaabawy sportowe w grupie III :)

Przechwytywanie